จะรีบไปไหน...จะรีบไปไหน...รอโหลดซักกะเดี๋ยวนะตะเอง...


PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

08 เห็นด้วยไหม ว่าความเป็นจริง ประเทศไทย เกิดปัญหา จากความไม่กล้า และกฎหมายปัญญาอ่อน

ลืมกันหรือยัง...เมื่อ"กบฏ"ออกกฎหมายอภัยโทษให้ตัวเอง

หลัง 19 กันยายน 2549 สิ่งแรกที่ คปค. ประกาศคือ ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเสีย

แล้วใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตราที่สำคัญอย่างยิ่งคือ มาตรา 36 และ มาตรา 37

ในสถานการณ์ปัจจุบันขอยกแค่ มาตรา๓๗ มาให้เปรียบเทียบ

"มาตรา 37 บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึด และควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น

การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง"

* * * * *

อ่านกี่ครั้งกี่ครั้งผมก็อดสำลักความอยุติธรรมไม่ได้ เสมือนใครสักคนอัดกรวดทรายยัดลงลำคอทุกที

จริงๆแล้ว มาตรานี้เปรียบดั่งคำสารภาพผิดดีๆนี่เอง

ไหนอ้างว่าต้องทำเพื่อแก้ไขบ้านเมืองให้พ้นจากภัยพิบัติ เมื่อทำความดีแล้วจะผิดได้อย่างไร

แล้วใยจึ่งออกกฎหมายอภัยโทษให้ตนเอง?????

วิถีชน prachatalk.com 17พ.ย.2554

* * * * *

เขาเอามายัดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรียบร้อยแล้วครับ ไม่ใช่แค่ประกาศ คปค.อย่างเดียว โดยยกเอา ฉบับชั่วคราว มารับรองถาวรจนถึงวันนี้

มาตรา 309 บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
มีชัย ฤชุพันธุ์

@ 4 ข้อเสนอนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา"
@ 027 Pictures...Bangkok Underwater 26 October 2011
@ 029 ชมภาพชุด! นายกฯปูลงเรือเยี่ยมประชาชนเขตดอนเมืองที่ถูกน้ำท่วมขัง...และภาพสวยๆจากสื่อมะกัน
@ ด้วยความเคารพ...ผมรู้สึกว่าพวกกระบวนการโป้งๆชึ่ง มันอยากให้กรุงเทพฯวิบัติจากน้ำท่วม
@ ชมภาพสวยๆทั้ง 3 ชุด บาหลี-ต้อนรับฮิลลารี-บันคีมูนที่ทำเนียบฯ
@ ทำไม? ทำไม?? ทำไม????????????
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน บรูไน, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์ ชุดที่1
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน เวียดนาม ชุดที่2
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน สิงคโปร์ ชุดที่3
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน อินเดีย ชุดที่4
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน ฟิลิปปินส์ ชุดที่5
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมประชุมที่สวิสเซอร์แลนด์ ชุดที่6
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน มาเลเซีย ชุดที่7
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือนกองทัพไทย
@ ภาพชุดงานสโมสรสันนิบาต วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธ.ค.2554
@ "ดร.สุนัย" เอาจริง ยื่นเอกสาร "ศาลอาญาระหว่างประเทศ"
@ แจกปฏิทิน พ.ศ.2555 ครับ เชิญคลิกโหลดที่นี่...
@ "เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองจำได้ นายกฯ "ด.ญ.ปู" ทะเลาะกับหมาแมว
@ ชมภาพชุด&Clip...งานแต่งน้องเอม12ธ.ค.54
@ รำค๊าญ..รำคาญที่ยังมีคนพูดว่าอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกฯตามระบอบประชาธิปไตย
@ 81 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร...‘ดรัมเมเยอร์-ไทยแลนด์แบนด์’

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...

เห็นด้วยไหม ว่าความเป็นจริง ประเทศไทย เกิดปัญหา จากความไม่กล้า และกฎหมายปัญญาอ่อน
By: archery เว็บ บ้านราชดำเนิน

หนูเรียนรัฐศาสตร์เอก... ยักยอกฉ้อโกงโครงการหลวงทุกชนิด ฮ่าๆ เรียนไปก็สังเกตไปว่า ทำไม นักรัฐศาสตร์ กับ นักนิติศาสตร์ คุยกันไม่รู้เรื่อง

หนูมีเพื่อน ที่เป็นพี่ๆสลิ่ม และเป็นผู้สอนกฎหมาย

หนูก็เคยถามว่า ปัญหากฎหมายในการปกครองประเทศนี้คืออะไร

พี่แกรีบตอบ ทักษิณไง หนูเลยเงียบ 3 วินาที

หนูเลยถามกลับไปว่า ไม่ใช่พวกนักกฎหมายเฮงซวยเหรอ

พี่เขาก็ถามหนูทันควันเลย ทำไมคิดแบบนั้น

หนูก็ตอบไปว่า ในความคิดของหนู การตรากฎหมาย พื้นฐานมาจากสามัญสำนึกของ มนุษย์ในเรื่องถูกผิด และต้องมีบรรทัดฐาน ที่ชัดเจน และทำไม ผู้ที่ตรากฎหมาย และใช้กฎหมาย ถึงได้ "เรย่า" ได้ขนาดนี้ เขาก็เงียบ...

สักครู่ เขาถามต่อว่า เรยา ยังไง

หนูก็ตอบไปว่า

1. คดีรูปแบบเดียวกัน ตัดสินไม่เหมือนกัน เหมือนกับวิชาที่พี่สอน (เขาก็ทำตาเขียวใส่หนู)

2. กฎหมายมักไม่ครอบคลุม จัดลำดับศักดิ์กฎหมายผิด (เขาถามหนูผิดยังไง)

ตอบไปว่า ลองเอา หมวด ที่มา ส.ส. การเลือกตั้ง มาตราเป็น พรก. หรือ พรบ. แล้วแค่บัญญัติไว้สิว่า หน้าที่ชาวไทยคือต้องไปเลือกตั้งพอ จะได้ไม่ต้องเป็นข้ออ้างปฏิวัติ (เขางอนหนูอีก และมีเสียงพร้อมกับคำว่า อืมมม!!)

3. กฎหมาย ในหลายๆฉบับซ้ำซ้อนมั่วไปหมด ลำดับโทษ และสร้างช่องว่างต่อการทุจริต ไม่ว่าต่อ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ข้าราชการการเมือง (เขาถามหนู ยังไง...)

หนูตอบ กม.เรื่อง ลิขสิทธิ์ มีชิ้นเดียว มันมาจับเก็บตังค์เป็น หมื่น บ้าเปล่า แต่พวกติดยา พกยาบ้า จับได้ถึงจะ 1 เม็ด 2 เม็ด หรือตรวจเจอ ส่งบำบัด ลองพิจารณาเอา ว่าอะไรมันน่าคิดกว่ากัน

4. มีประเพณีแปลกๆในการโค่นล้มกฎหมาย และล้างผิดให้ตัวเอง (เขาก็นั่งทำตาเคืองใส่หนูด้วย)

5. แม้แต่การพิจารณาคดี ไม่มีรูปแบบการกำหนดวิธีการพิจารณาคดีที่ชัดเจน เลยมีวิธีการเปิดพจนานุกรม เรียกว่า ตราพระราชบัญญัติเหยื่อพจนานุกรม 2551.

6. ขยันการตรากฎหมายลดโทษมากและบ่อยเกินไปโดยไม่จำเป็น (ความจำเป็นมี ในกลุ่ม ไม่เจตนาโดยพิสูจน์แล้ว แต่บางที ก็พวกใครพวกมัน ลดโทษให้ เพราะไม่เคยต้องโทษแต่ ความเป็นจริง ไล่กระทืบบ่อย)

7. ปรากฏการณ์ปลาตายน้ำตื้นเมื่อปี 49 เมื่อ รธน. หายไป นักกฎหมายก็ใบ้รับประทาน ซึ่งเป็นประเทศอื่น โวยวายแล้ว พี่ก็รู้นิ เรียนเมืองนอกมา เค้าก็แก้ไม่ใช่ปฏิวัติ (งอนหนูหนักเลย)

8. กฎหมายบ้านเราเป็นกฎหมายทางเดียว ซึ่งยากที่จะตรวจสอบกลับแม้กระทั่งตรวจสอบสื่อ ลองตรากฎหมาย พรบ.ตรวจสอบสื่อภาคประชาชนบ้างสิ น่าจะสนุก 555 แต่เขาคงไม่ทำหรอก

เอาแค่ 8 ข้อก่อน หนูหิว ตาลายแล้ว เดี๋ยวมาใหม่ หนูแค่อยากถามว่า ที่หนูคิดแบบนี้ มันน่าจะถูกบ้างไหม ว่าไหมๆ !!

อิอิ...

ชายไทยไม่ทราบชื่อ: ผมคิดว่าปัญหาสำคัญคือผู้บังคับใช้กฎหมายครับ ถ้าไม่ใช้ 2 มาตรฐาน ปัญหาก็ไม่มากมายถึงเพียงนี้

M-INTEGRATE: ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมจะกล้าครับ รออีกนิด ไม่เกิน 10 ปี จะกล้าได้ผลและง่ายกว่าครับ

rtna: เห็นด้วย 100% .. ครับ แปลกใจนิดๆ .. ความกล้าต้องรอเวลาที่เหมาะสมด้วย แฮะ ..555


‘พิชัย’จับโกหก‘หมอวรงค์’ แฉมีหนังสือด่วนจากผู้ว่าฯ พิษณุโลก ยันถูกบีบขอถุงยังชีพ
By: ข่าวสดออนไลน์ 28พ.ย.2554

กรณีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน อภิปรายในสภาว่าได้รับการบอกเล่าจากผู้ว่าฯพิษณุโลกว่าถูกบังคับจาก ส.ส.ประชาธิปัตย์ ให้นำถุงยังชีพของกระทรวงพลังงานไปช่วยฟื้นฟู แต่ น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันไม่ได้บังคับนั้น

ช่วงเช้าวันที่ 28 พ.ย. ทีมงานนายพิชัย ส่งสำเนาหนังสือที่นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าฯพิษณุโลก ได้ทำหนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ พล 0016.2/26141 ลงวันที่ 28 พ.ย.2554 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอชี้แจงกรณีการอภิปรายประเด็นที่พาดพิงถึงการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

เนื้อหาว่า เมื่อประมาณกลางเดือน พ.ย.2554 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ประสงค์ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพจากผู้ว่าฯ จำนวน 500 ถุง จึงได้เรียนไปว่าขณะนี้ถุงยังชีพของจังหวัดหมดแล้ว ไม่มีสนับสนุน ซึ่ง น.พ.วรงค์ ได้แจ้งยืนยันให้ทราบว่ายังมีถุงยังชีพอยู่ที่สำนักงานพลังงาน จ.พิษณุโลก อีกจำนวน 500 ถุง ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ายังมีถุงยังชีพเหลืออยู่และมาจากแหล่งใด แต่เมื่อตรวจสอบกับพลังงาน จ.พิษณุโลก จึงได้ทราบว่ามีอยู่จริง และขณะที่ตรวจสอบนั้นยังไม่ทราบจำนวนที่เหลืออยู่

ซึ่งในสถานการณ์ขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกอึดอัดและกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง หากจะปฏิเสธการสนับสนุนดังกล่าวก็เห็นว่าผู้ที่ขอร้องมาคือสมาชิกสภาผู้แทนฯ ต้องการที่จะนำไปช่วยเหลือราษฎรและอาจถูกตำหนิได้ว่าไม่ให้ความสนใจดูแลประชาชน เป็นเสมือนสถานการณ์บังคับให้ข้าพเจ้าต้องอนุญาตให้ไปตามจำนวนเท่าที่สำนักงานพลังงาน จ.พิษณุโลก มีอยู่

ด้านนายพิชัย กล่าวว่า จากเอกสารฉบับนี้เป็นการจับโกหกได้เป็นอย่างดีว่าใครกันแน่ที่พูดจริงหรือพูดเท็จ และถ้าเอาจริงนี่คือหลักฐานฟ้องว่า น.พ.วรงค์ มีพฤติการณ์เข้าข่ายแทรกแซง บีบบังคับการทำงานของส่วนราชการคือผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เช่นกันจดหมายจากคุณยายคาลิฟอร์เนียถึงหลานสลิ่ม
By: คุณยายศรีลัดดา คาลิฟอร์เนีย (พากษ์ไทย: ไทยอีนิวส์)

ถึง สลิ่ม หลานรัก

I was once a proud member of the Democrat party when M.R kurkrit Pramote was president of the party, that was when I was young and naive about politic.

ยายอยากบอกว่า กาลครั้งหนึ่งก็เป็นคนที่เคยภาคภูมิใจในพรรประชาธิปัตย์แบบพวกหลานๆจ้ะ ตั้งแต่ยุคสมัยหม่อมพี่-หม่อมน้อง หม่อมเสนีย์-หม่อมคึกฤทธิ์เคยเป็นแกนนำพรรคนู้น ก็ตอนนั้นยายเองยังเด็กๆ และไร้เดียงสาเรื่องการบ้านการเมืองอยู่หละนะ

Now at 88 , I am not only disappointed with the party but am totally disgusted with their lies and deceptions in which they are good at.

แต่ตอนนี้ยายเองอายุก็ปาเข้าไป 88 ปีแล้ว ก็เลยไม่ใช่แค่ผิดหวังพรรคการเมืองนี้อย่างเดียว แต่ยังเต็มไปด้วยความรังเกียจในความโป้ปดมดเท็จที่พรรคการเมืองนี้ทำเป็นประจำ

When they were government,what have they done beside fighting among themselves for some big projects that they can get their greedy hands on.

เวลาได้เป็นรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรมั่งหละ ก็เห็นทำแต่เพื่อผลประโยชน์ของตัว คิดแต่จะทำโครงการใหญ่ๆ เพื่อสนองความโลภเท่านั้นเอง

Oh yes, they are all smooth and sweet talkers like Aphisit who promised a lot but gave out nothing.It seems to me that every time they were in power they left the country in heavy debts for the next government to pay for them.

ก็ใช่อยู่ พวกเขาเต็มไปด้วยคนที่มาดดีนุ่มนิ่มพูดหวานขานเพราะแบบนายอภิสิทธิ์ ซึ่งให้คำมั่นสัญญาตั้งมากมาย แต่ก็ดีแต่พูดในที่สุด ยายรู้สึกว่าเวลาที่พรรคนี้อยู่ในอำนาจทีไร ก็นำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปก่อหนี้ก้อนมโหฬารเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปตามจ่ายหนี้สินให้ทุกทีไป

Now for the young sa-lims in Bangkok, they seem to think that Bangkok or Krung Thep, city of angles, is Thailand, the rest of the country is just a vassal to their City of Angles.

อันนี้อยากคุยกับสำหรับบรรดาสลิ่มหลานรักในกรุงเทพฯนะจ๊ะ พวกสลิ่มดูจะคิดแต่ว่าคน กทม.เมืองฟ้าอมรเมืองเทวดานางฟ้าคือประเทศไทย ส่วนอื่นที่เหลือของประเทศเป็นแค่ข้าทาสบริพารของเมืองเทวดา

Bangkokians look down on people outside of Bangkok as their poor, uneducated relatives, good only for menial jobs.Alas, they do not realize that without those VASSal states, Bangkokians will starve to death.

ชาวพระนครกรุงเทพฯหมิ่นแคลนประชาชนพลเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดว่ายากจนมั่ง ไร้การศึกษามั่ง ช่างคิดกันเข้าไปได้ ไม่รู้เทียวเรอะว่า หากไม่ได้คนต่างจังหวัดคอยทำงานช่วงใช้อยู่ ป่านนี้บรรดาชาวพระนครกรุงเทพฯมิอดตายไปแล้วรึ

It is the rest of the country that provide Bangkok with the money from taxes from various sauces.some of the elites even said that since they pay more taxes, they should have the right to more than one vote...ha-ha.

คนต่างจังหวัดพากันจ่ายภาษีทั้งประเทศมาบำรุงบำเรอกรุงเทพฯตั้งมากมายในการสร้างถนนรนแคม สิ่งสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกสบายให้ตั้งมากมาย ปานนั้นแม่พวกชนชั้นสูงบางส่วนก็ยังอุตส่าห์มีหน้าทึกทักว่า ตัวจ่ายภาษีมากกว่าใคร ดังนั้นก็เลยพลอยต้องขอมีอภิสิทธิ์มากกว่า 1 สิทธิ 1 เสียง...ฮา-ฮ่าๆ

I am sorry to disappoint you.In a so-called Democaracy country, everybody rich or poor has only one vote each. Take it from this olld lady, I know because I live in California, I know what true democracy is.Sawasdee ka.

ยายได้ฟังหละจี๊ดหัวใจกับพวกสลิ่มจริงๆ ในประเทศที่เรียกตัวเองว่าประเทศประชาธิปไตยหนะ ทุกๆคนไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ล้วนแต่หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน

พวกสลิ่มหลานรักฟังจากยายชราคนนี้ไว้ให้ดีเถิด เพราะว่ายายอยู่ที่คาลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ยายรู้ว่าประชาธิปไตยแท้จริงหนะเป็นอย่างไร

สวัสดีนะจ๊ะหลานๆสลิ่ม/คุณยาย


มารู้จักคุณยายเสื้อแดงแห่งคาลิฟอร์เนียกัน...
By: suri เว็บ บ้านราชดำเนิน

คุณยายศรีลัดดา ขณะนี้อายุ 88 ปี อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สมัยยังสาวๆเคยทำงานด้านการบินที่กรุงเทพฯเป็นเวลา 21 ปี ก่อนจะย้ายมาอยู่ในสหรัฐฯในปีพ.ศ.2515 จนปัจจุบันร่วมๆ 39 ปีแล้ว

สมัยอยู่เมืองไทยครอบครัวของคุณยายศรีลัดดาเป็นชาวพรรคประชาธิปัตย์ ถึงขนาดสมาชิกในครอบครัวเคยลงสมัคร ส.ส.ของพรรคเก่าแก่นี้ ในช่วงที่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังเป็นผู้นำพรรคอยู่ แต่เวลานี้คุณยายบอกว่าน่าเศร้าใจและผิดหวังกับพรรคประชาธิปัตย์ ช่างน่าละอายใจกับพรรคที่เคยมีเกียรติคุณชื่อเสียงกลับมามีพฤติกรรมฉ้อฉลในตอนนี้

ปัจจุบันนี้คุณยายอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมกับแมวตัวหนึ่งชื่อจัสมิน(ชื่อไทยๆว่า"ดอกมะลิ") และไม่รู้สึกเหงาเลย เพราะเมื่อ 3 ปีก่อนได้หัดใช้อินเตอร์เน็ต แล้วก็ใช้อินเตอร์เน็ตติดตามข้อมูลข่าวสารทางเมืองไทยได้คล่อง ตอนนี้คุณยายดีใจมากเลยที่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตท่องโลก

ตอนนี้อินเตอร์เน็ตก็ทำให้คุณยายสามารถคุยกับลูกสาวและลูกเขยที่พำนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส รวมทั้งหลานๆในเยอรมนี และเพื่อนๆในอเมริกาได้อย่างสบาย

แน่นอนว่ารวมถึงข้อมูลข่าวสารทางเมืองไทยด้วย