จะรีบไปไหน...จะรีบไปไหน...รอโหลดซักกะเดี๋ยวนะตะเอง...


PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

08 เห็นด้วยไหม ว่าความเป็นจริง ประเทศไทย เกิดปัญหา จากความไม่กล้า และกฎหมายปัญญาอ่อน

ลืมกันหรือยัง...เมื่อ"กบฏ"ออกกฎหมายอภัยโทษให้ตัวเอง

หลัง 19 กันยายน 2549 สิ่งแรกที่ คปค. ประกาศคือ ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเสีย

แล้วใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตราที่สำคัญอย่างยิ่งคือ มาตรา 36 และ มาตรา 37

ในสถานการณ์ปัจจุบันขอยกแค่ มาตรา๓๗ มาให้เปรียบเทียบ

"มาตรา 37 บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึด และควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น

การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง"

* * * * *

อ่านกี่ครั้งกี่ครั้งผมก็อดสำลักความอยุติธรรมไม่ได้ เสมือนใครสักคนอัดกรวดทรายยัดลงลำคอทุกที

จริงๆแล้ว มาตรานี้เปรียบดั่งคำสารภาพผิดดีๆนี่เอง

ไหนอ้างว่าต้องทำเพื่อแก้ไขบ้านเมืองให้พ้นจากภัยพิบัติ เมื่อทำความดีแล้วจะผิดได้อย่างไร

แล้วใยจึ่งออกกฎหมายอภัยโทษให้ตนเอง?????

วิถีชน prachatalk.com 17พ.ย.2554

* * * * *

เขาเอามายัดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรียบร้อยแล้วครับ ไม่ใช่แค่ประกาศ คปค.อย่างเดียว โดยยกเอา ฉบับชั่วคราว มารับรองถาวรจนถึงวันนี้

มาตรา 309 บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
มีชัย ฤชุพันธุ์

@ 4 ข้อเสนอนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา"
@ 027 Pictures...Bangkok Underwater 26 October 2011
@ 029 ชมภาพชุด! นายกฯปูลงเรือเยี่ยมประชาชนเขตดอนเมืองที่ถูกน้ำท่วมขัง...และภาพสวยๆจากสื่อมะกัน
@ ด้วยความเคารพ...ผมรู้สึกว่าพวกกระบวนการโป้งๆชึ่ง มันอยากให้กรุงเทพฯวิบัติจากน้ำท่วม
@ ชมภาพสวยๆทั้ง 3 ชุด บาหลี-ต้อนรับฮิลลารี-บันคีมูนที่ทำเนียบฯ
@ ทำไม? ทำไม?? ทำไม????????????
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน บรูไน, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์ ชุดที่1
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน เวียดนาม ชุดที่2
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน สิงคโปร์ ชุดที่3
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน อินเดีย ชุดที่4
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน ฟิลิปปินส์ ชุดที่5
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมประชุมที่สวิสเซอร์แลนด์ ชุดที่6
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน มาเลเซีย ชุดที่7
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือนกองทัพไทย
@ ภาพชุดงานสโมสรสันนิบาต วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธ.ค.2554
@ "ดร.สุนัย" เอาจริง ยื่นเอกสาร "ศาลอาญาระหว่างประเทศ"
@ แจกปฏิทิน พ.ศ.2555 ครับ เชิญคลิกโหลดที่นี่...
@ "เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองจำได้ นายกฯ "ด.ญ.ปู" ทะเลาะกับหมาแมว
@ ชมภาพชุด&Clip...งานแต่งน้องเอม12ธ.ค.54
@ รำค๊าญ..รำคาญที่ยังมีคนพูดว่าอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกฯตามระบอบประชาธิปไตย
@ 81 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร...‘ดรัมเมเยอร์-ไทยแลนด์แบนด์’

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...

เห็นด้วยไหม ว่าความเป็นจริง ประเทศไทย เกิดปัญหา จากความไม่กล้า และกฎหมายปัญญาอ่อน
By: archery เว็บ บ้านราชดำเนิน

หนูเรียนรัฐศาสตร์เอก... ยักยอกฉ้อโกงโครงการหลวงทุกชนิด ฮ่าๆ เรียนไปก็สังเกตไปว่า ทำไม นักรัฐศาสตร์ กับ นักนิติศาสตร์ คุยกันไม่รู้เรื่อง

หนูมีเพื่อน ที่เป็นพี่ๆสลิ่ม และเป็นผู้สอนกฎหมาย

หนูก็เคยถามว่า ปัญหากฎหมายในการปกครองประเทศนี้คืออะไร

พี่แกรีบตอบ ทักษิณไง หนูเลยเงียบ 3 วินาที

หนูเลยถามกลับไปว่า ไม่ใช่พวกนักกฎหมายเฮงซวยเหรอ

พี่เขาก็ถามหนูทันควันเลย ทำไมคิดแบบนั้น

หนูก็ตอบไปว่า ในความคิดของหนู การตรากฎหมาย พื้นฐานมาจากสามัญสำนึกของ มนุษย์ในเรื่องถูกผิด และต้องมีบรรทัดฐาน ที่ชัดเจน และทำไม ผู้ที่ตรากฎหมาย และใช้กฎหมาย ถึงได้ "เรย่า" ได้ขนาดนี้ เขาก็เงียบ...

สักครู่ เขาถามต่อว่า เรยา ยังไง

หนูก็ตอบไปว่า

1. คดีรูปแบบเดียวกัน ตัดสินไม่เหมือนกัน เหมือนกับวิชาที่พี่สอน (เขาก็ทำตาเขียวใส่หนู)

2. กฎหมายมักไม่ครอบคลุม จัดลำดับศักดิ์กฎหมายผิด (เขาถามหนูผิดยังไง)

ตอบไปว่า ลองเอา หมวด ที่มา ส.ส. การเลือกตั้ง มาตราเป็น พรก. หรือ พรบ. แล้วแค่บัญญัติไว้สิว่า หน้าที่ชาวไทยคือต้องไปเลือกตั้งพอ จะได้ไม่ต้องเป็นข้ออ้างปฏิวัติ (เขางอนหนูอีก และมีเสียงพร้อมกับคำว่า อืมมม!!)

3. กฎหมาย ในหลายๆฉบับซ้ำซ้อนมั่วไปหมด ลำดับโทษ และสร้างช่องว่างต่อการทุจริต ไม่ว่าต่อ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ข้าราชการการเมือง (เขาถามหนู ยังไง...)

หนูตอบ กม.เรื่อง ลิขสิทธิ์ มีชิ้นเดียว มันมาจับเก็บตังค์เป็น หมื่น บ้าเปล่า แต่พวกติดยา พกยาบ้า จับได้ถึงจะ 1 เม็ด 2 เม็ด หรือตรวจเจอ ส่งบำบัด ลองพิจารณาเอา ว่าอะไรมันน่าคิดกว่ากัน

4. มีประเพณีแปลกๆในการโค่นล้มกฎหมาย และล้างผิดให้ตัวเอง (เขาก็นั่งทำตาเคืองใส่หนูด้วย)

5. แม้แต่การพิจารณาคดี ไม่มีรูปแบบการกำหนดวิธีการพิจารณาคดีที่ชัดเจน เลยมีวิธีการเปิดพจนานุกรม เรียกว่า ตราพระราชบัญญัติเหยื่อพจนานุกรม 2551.

6. ขยันการตรากฎหมายลดโทษมากและบ่อยเกินไปโดยไม่จำเป็น (ความจำเป็นมี ในกลุ่ม ไม่เจตนาโดยพิสูจน์แล้ว แต่บางที ก็พวกใครพวกมัน ลดโทษให้ เพราะไม่เคยต้องโทษแต่ ความเป็นจริง ไล่กระทืบบ่อย)

7. ปรากฏการณ์ปลาตายน้ำตื้นเมื่อปี 49 เมื่อ รธน. หายไป นักกฎหมายก็ใบ้รับประทาน ซึ่งเป็นประเทศอื่น โวยวายแล้ว พี่ก็รู้นิ เรียนเมืองนอกมา เค้าก็แก้ไม่ใช่ปฏิวัติ (งอนหนูหนักเลย)

8. กฎหมายบ้านเราเป็นกฎหมายทางเดียว ซึ่งยากที่จะตรวจสอบกลับแม้กระทั่งตรวจสอบสื่อ ลองตรากฎหมาย พรบ.ตรวจสอบสื่อภาคประชาชนบ้างสิ น่าจะสนุก 555 แต่เขาคงไม่ทำหรอก

เอาแค่ 8 ข้อก่อน หนูหิว ตาลายแล้ว เดี๋ยวมาใหม่ หนูแค่อยากถามว่า ที่หนูคิดแบบนี้ มันน่าจะถูกบ้างไหม ว่าไหมๆ !!

อิอิ...

ชายไทยไม่ทราบชื่อ: ผมคิดว่าปัญหาสำคัญคือผู้บังคับใช้กฎหมายครับ ถ้าไม่ใช้ 2 มาตรฐาน ปัญหาก็ไม่มากมายถึงเพียงนี้

M-INTEGRATE: ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมจะกล้าครับ รออีกนิด ไม่เกิน 10 ปี จะกล้าได้ผลและง่ายกว่าครับ

rtna: เห็นด้วย 100% .. ครับ แปลกใจนิดๆ .. ความกล้าต้องรอเวลาที่เหมาะสมด้วย แฮะ ..555


‘พิชัย’จับโกหก‘หมอวรงค์’ แฉมีหนังสือด่วนจากผู้ว่าฯ พิษณุโลก ยันถูกบีบขอถุงยังชีพ
By: ข่าวสดออนไลน์ 28พ.ย.2554

กรณีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน อภิปรายในสภาว่าได้รับการบอกเล่าจากผู้ว่าฯพิษณุโลกว่าถูกบังคับจาก ส.ส.ประชาธิปัตย์ ให้นำถุงยังชีพของกระทรวงพลังงานไปช่วยฟื้นฟู แต่ น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันไม่ได้บังคับนั้น

ช่วงเช้าวันที่ 28 พ.ย. ทีมงานนายพิชัย ส่งสำเนาหนังสือที่นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าฯพิษณุโลก ได้ทำหนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ พล 0016.2/26141 ลงวันที่ 28 พ.ย.2554 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอชี้แจงกรณีการอภิปรายประเด็นที่พาดพิงถึงการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

เนื้อหาว่า เมื่อประมาณกลางเดือน พ.ย.2554 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ประสงค์ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพจากผู้ว่าฯ จำนวน 500 ถุง จึงได้เรียนไปว่าขณะนี้ถุงยังชีพของจังหวัดหมดแล้ว ไม่มีสนับสนุน ซึ่ง น.พ.วรงค์ ได้แจ้งยืนยันให้ทราบว่ายังมีถุงยังชีพอยู่ที่สำนักงานพลังงาน จ.พิษณุโลก อีกจำนวน 500 ถุง ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ายังมีถุงยังชีพเหลืออยู่และมาจากแหล่งใด แต่เมื่อตรวจสอบกับพลังงาน จ.พิษณุโลก จึงได้ทราบว่ามีอยู่จริง และขณะที่ตรวจสอบนั้นยังไม่ทราบจำนวนที่เหลืออยู่

ซึ่งในสถานการณ์ขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกอึดอัดและกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง หากจะปฏิเสธการสนับสนุนดังกล่าวก็เห็นว่าผู้ที่ขอร้องมาคือสมาชิกสภาผู้แทนฯ ต้องการที่จะนำไปช่วยเหลือราษฎรและอาจถูกตำหนิได้ว่าไม่ให้ความสนใจดูแลประชาชน เป็นเสมือนสถานการณ์บังคับให้ข้าพเจ้าต้องอนุญาตให้ไปตามจำนวนเท่าที่สำนักงานพลังงาน จ.พิษณุโลก มีอยู่

ด้านนายพิชัย กล่าวว่า จากเอกสารฉบับนี้เป็นการจับโกหกได้เป็นอย่างดีว่าใครกันแน่ที่พูดจริงหรือพูดเท็จ และถ้าเอาจริงนี่คือหลักฐานฟ้องว่า น.พ.วรงค์ มีพฤติการณ์เข้าข่ายแทรกแซง บีบบังคับการทำงานของส่วนราชการคือผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เช่นกันจดหมายจากคุณยายคาลิฟอร์เนียถึงหลานสลิ่ม
By: คุณยายศรีลัดดา คาลิฟอร์เนีย (พากษ์ไทย: ไทยอีนิวส์)

ถึง สลิ่ม หลานรัก

I was once a proud member of the Democrat party when M.R kurkrit Pramote was president of the party, that was when I was young and naive about politic.

ยายอยากบอกว่า กาลครั้งหนึ่งก็เป็นคนที่เคยภาคภูมิใจในพรรประชาธิปัตย์แบบพวกหลานๆจ้ะ ตั้งแต่ยุคสมัยหม่อมพี่-หม่อมน้อง หม่อมเสนีย์-หม่อมคึกฤทธิ์เคยเป็นแกนนำพรรคนู้น ก็ตอนนั้นยายเองยังเด็กๆ และไร้เดียงสาเรื่องการบ้านการเมืองอยู่หละนะ

Now at 88 , I am not only disappointed with the party but am totally disgusted with their lies and deceptions in which they are good at.

แต่ตอนนี้ยายเองอายุก็ปาเข้าไป 88 ปีแล้ว ก็เลยไม่ใช่แค่ผิดหวังพรรคการเมืองนี้อย่างเดียว แต่ยังเต็มไปด้วยความรังเกียจในความโป้ปดมดเท็จที่พรรคการเมืองนี้ทำเป็นประจำ

When they were government,what have they done beside fighting among themselves for some big projects that they can get their greedy hands on.

เวลาได้เป็นรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรมั่งหละ ก็เห็นทำแต่เพื่อผลประโยชน์ของตัว คิดแต่จะทำโครงการใหญ่ๆ เพื่อสนองความโลภเท่านั้นเอง

Oh yes, they are all smooth and sweet talkers like Aphisit who promised a lot but gave out nothing.It seems to me that every time they were in power they left the country in heavy debts for the next government to pay for them.

ก็ใช่อยู่ พวกเขาเต็มไปด้วยคนที่มาดดีนุ่มนิ่มพูดหวานขานเพราะแบบนายอภิสิทธิ์ ซึ่งให้คำมั่นสัญญาตั้งมากมาย แต่ก็ดีแต่พูดในที่สุด ยายรู้สึกว่าเวลาที่พรรคนี้อยู่ในอำนาจทีไร ก็นำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปก่อหนี้ก้อนมโหฬารเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปตามจ่ายหนี้สินให้ทุกทีไป

Now for the young sa-lims in Bangkok, they seem to think that Bangkok or Krung Thep, city of angles, is Thailand, the rest of the country is just a vassal to their City of Angles.

อันนี้อยากคุยกับสำหรับบรรดาสลิ่มหลานรักในกรุงเทพฯนะจ๊ะ พวกสลิ่มดูจะคิดแต่ว่าคน กทม.เมืองฟ้าอมรเมืองเทวดานางฟ้าคือประเทศไทย ส่วนอื่นที่เหลือของประเทศเป็นแค่ข้าทาสบริพารของเมืองเทวดา

Bangkokians look down on people outside of Bangkok as their poor, uneducated relatives, good only for menial jobs.Alas, they do not realize that without those VASSal states, Bangkokians will starve to death.

ชาวพระนครกรุงเทพฯหมิ่นแคลนประชาชนพลเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดว่ายากจนมั่ง ไร้การศึกษามั่ง ช่างคิดกันเข้าไปได้ ไม่รู้เทียวเรอะว่า หากไม่ได้คนต่างจังหวัดคอยทำงานช่วงใช้อยู่ ป่านนี้บรรดาชาวพระนครกรุงเทพฯมิอดตายไปแล้วรึ

It is the rest of the country that provide Bangkok with the money from taxes from various sauces.some of the elites even said that since they pay more taxes, they should have the right to more than one vote...ha-ha.

คนต่างจังหวัดพากันจ่ายภาษีทั้งประเทศมาบำรุงบำเรอกรุงเทพฯตั้งมากมายในการสร้างถนนรนแคม สิ่งสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกสบายให้ตั้งมากมาย ปานนั้นแม่พวกชนชั้นสูงบางส่วนก็ยังอุตส่าห์มีหน้าทึกทักว่า ตัวจ่ายภาษีมากกว่าใคร ดังนั้นก็เลยพลอยต้องขอมีอภิสิทธิ์มากกว่า 1 สิทธิ 1 เสียง...ฮา-ฮ่าๆ

I am sorry to disappoint you.In a so-called Democaracy country, everybody rich or poor has only one vote each. Take it from this olld lady, I know because I live in California, I know what true democracy is.Sawasdee ka.

ยายได้ฟังหละจี๊ดหัวใจกับพวกสลิ่มจริงๆ ในประเทศที่เรียกตัวเองว่าประเทศประชาธิปไตยหนะ ทุกๆคนไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ล้วนแต่หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน

พวกสลิ่มหลานรักฟังจากยายชราคนนี้ไว้ให้ดีเถิด เพราะว่ายายอยู่ที่คาลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ยายรู้ว่าประชาธิปไตยแท้จริงหนะเป็นอย่างไร

สวัสดีนะจ๊ะหลานๆสลิ่ม/คุณยาย


มารู้จักคุณยายเสื้อแดงแห่งคาลิฟอร์เนียกัน...
By: suri เว็บ บ้านราชดำเนิน

คุณยายศรีลัดดา ขณะนี้อายุ 88 ปี อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สมัยยังสาวๆเคยทำงานด้านการบินที่กรุงเทพฯเป็นเวลา 21 ปี ก่อนจะย้ายมาอยู่ในสหรัฐฯในปีพ.ศ.2515 จนปัจจุบันร่วมๆ 39 ปีแล้ว

สมัยอยู่เมืองไทยครอบครัวของคุณยายศรีลัดดาเป็นชาวพรรคประชาธิปัตย์ ถึงขนาดสมาชิกในครอบครัวเคยลงสมัคร ส.ส.ของพรรคเก่าแก่นี้ ในช่วงที่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังเป็นผู้นำพรรคอยู่ แต่เวลานี้คุณยายบอกว่าน่าเศร้าใจและผิดหวังกับพรรคประชาธิปัตย์ ช่างน่าละอายใจกับพรรคที่เคยมีเกียรติคุณชื่อเสียงกลับมามีพฤติกรรมฉ้อฉลในตอนนี้

ปัจจุบันนี้คุณยายอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมกับแมวตัวหนึ่งชื่อจัสมิน(ชื่อไทยๆว่า"ดอกมะลิ") และไม่รู้สึกเหงาเลย เพราะเมื่อ 3 ปีก่อนได้หัดใช้อินเตอร์เน็ต แล้วก็ใช้อินเตอร์เน็ตติดตามข้อมูลข่าวสารทางเมืองไทยได้คล่อง ตอนนี้คุณยายดีใจมากเลยที่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตท่องโลก

ตอนนี้อินเตอร์เน็ตก็ทำให้คุณยายสามารถคุยกับลูกสาวและลูกเขยที่พำนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส รวมทั้งหลานๆในเยอรมนี และเพื่อนๆในอเมริกาได้อย่างสบาย

แน่นอนว่ารวมถึงข้อมูลข่าวสารทางเมืองไทยด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

07 อ.จูงลา จะล่ารายชื่อไล่นายกฯปู ถาม ปชช. 16 ล้านเสียง หรือยัง???

ลืมกันหรือยัง...เมื่อ"กบฏ"ออกกฎหมายอภัยโทษให้ตัวเอง

หลัง 19 กันยายน 2549 สิ่งแรกที่ คปค. ประกาศคือ ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเสีย

แล้วใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตราที่สำคัญอย่างยิ่งคือ มาตรา 36 และ มาตรา 37

ในสถานการณ์ปัจจุบันขอยกแค่ มาตรา37 มาให้เปรียบเทียบ

"มาตรา 37 บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึด และควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น

การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง"

* * * * *

อ่านกี่ครั้งกี่ครั้งผมก็อดสำลักความอยุติธรรมไม่ได้ เสมือนใครสักคนอัดกรวดทรายยัดลงลำคอทุกที

จริงๆแล้ว มาตรานี้เปรียบดั่งคำสารภาพผิดดีๆนี่เอง

ไหนอ้างว่าต้องทำเพื่อแก้ไขบ้านเมืองให้พ้นจากภัยพิบัติ เมื่อทำความดีแล้วจะผิดได้อย่างไร

แล้วใยจึ่งออกกฎหมายอภัยโทษให้ตนเอง?????

วิถีชน prachatalk.com 17พ.ย.2554

* * * * *

เขาเอามายัดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรียบร้อยแล้วครับ ไม่ใช่แค่ประกาศ คปค.อย่างเดียว โดยยกเอา ฉบับชั่วคราว มารับรองถาวรจนถึงวันนี้

มาตรา 309 บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
มีชัย ฤชุพันธุ์

@ 4 ข้อเสนอนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา"
@ 027 Pictures...Bangkok Underwater 26 October 2011
@ 029 ชมภาพชุด! นายกฯปูลงเรือเยี่ยมประชาชนเขตดอนเมืองที่ถูกน้ำท่วมขัง...และภาพสวยๆจากสื่อมะกัน
@ ด้วยความเคารพ...ผมรู้สึกว่าพวกกระบวนการโป้งๆชึ่ง มันอยากให้กรุงเทพฯวิบัติจากน้ำท่วม
@ ชมภาพสวยๆทั้ง 3 ชุด บาหลี-ต้อนรับฮิลลารี-บันคีมูนที่ทำเนียบฯ
@ ทำไม? ทำไม?? ทำไม????????????อิอิ...แหล่งข่าวระดับสูงงงงงงงงงงง...............
อ.จูงลา จะล่ารายชื่อไล่นายกฯปู
ถาม ปชช. 16 ล้านเสียง หรือยัง???


วันนี้(10พ.ย.54) ผู้สื่อข่าวได้ถามนายกฯยิ่งลักษณ์ว่า ตอนนี้ยังมีกำลังใจดี ไม่คิดจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบใช่หรือไม่

นายกฯยิ่งลักษณ์ตอบว่า "วันนี้ดิฉันได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เสนอตัวเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคน ทุกกำลังใจและทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนให้ ก็เพื่อมาดูแลรับใช้ความทุกข์สุขของประชาชน ดังนั้นวันนี้ดิฉันขอทำหน้าที่นี้ของตัวเองให้เต็มที่ ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชน และเราก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยกค่ายหรือสี เพราะถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกัน"ทั้งนี้นายกฯยิ่งลักษณ์พร้อมคณะได้ขึ้นรถเมล์เฉพาะกิจของ ขสมก.ที่จัดไว้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย 104 ครอบครัวที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร และมอบถุงยังชีพและทำอาหารแจกผู้ประสบอุทกภัย และยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาชนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหน หลังน้ำลดจะเร่งดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาทันทีนายกฯยิ่งลักษณ์ลงพื้นที่เขตประชาชื่น ให้กำลังใจประชาชน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทำอาหารในโครงการของกระทรวงมหาดไทย ครัวรัฐบาล 1 ครัว 1 เขต ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
จากนั้นนายกฯยิ่งลักษณ์ได้เดินทางไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ที่รัฐสภา

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

06 ทหารลูกผู้ชายจริง มีหรือไม่? นายกฯปู..จะเรียกตัวมาใช้งานได้ถูก..คน

@ 4 ข้อเสนอนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา"
@ 027 Pictures...Bangkok Underwater 26 October 2011
@ 029 ชมภาพชุด! นายกฯปูลงเรือเยี่ยมประชาชนเขตดอนเมืองที่ถูกน้ำท่วมขัง...และภาพสวยๆจากสื่อมะกันทหารลูกผู้ชายจริง มีหรือไม่? นายกฯปู..จะเรียกตัวมาใช้งานได้ถูก..คน
By: แมนแมน

ให้กล้ายืดอก..ชายสามศอก..ออกมารับกันหน่อยว่า

..ข้านี่เเหละ..เป็นผู้วิจารณ์รัฐบาลและนายกฯ..ยิ่งลักษณ์นายกฯปู..จะได้มอบหมายงานให้เหมาะสม..กับงานที่ถนัด...

เพราะท่านประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ก็เคยทำเป็นตัวอย่างมาแล้ว

นายกฯปู..คงจะไม่ปล่อยเรื่องนี้..ให้หายสลายไปกับ..สายน้ำ...


นายกฯปูเยี่ยมชุมชนเขตสายไหมกลางดึกวานนี้(7พ.ย.54)

ดูภาพประทับใจ นายกฯปูเยี่ยมชุมชนเขตสายไหมกลางดึก คลิกที่นี่...


"ความยุติธรรมที่ปลายกระบอกปืน" (ซับไทย จากใจ สมาชิก IF US)
คุณ ไกลปืนเที่ยง ถอดคำพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
คุณดวงจำปา แปลเป็นภาษาไทย
คุณorange1623 ผู้ทำ subtitle ภาษาไทยวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

05 "น้ำตาแห่งความปลื้มปิติ"ที่นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.54

@ 4 ข้อเสนอนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา"
@ 027 Pictures...Bangkok Underwater 26 October 2011
@ 029 ชมภาพชุด! นายกฯปูลงเรือเยี่ยมประชาชนเขตดอนเมืองที่ถูกน้ำท่วมขัง...และภาพสวยๆจากสื่อมะกัน"ยิ่งลักษณ์" น้ำตาคลอ ย้ำไม่เคยท้อเพราะได้กำลังใจจากประชาชน ให้คำมั่นจะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างเร็วที่สุด
By: มติชน แมวน้ำสีคราม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย(มท.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เดินทางมายังบริเวณลานหน้าศากลางจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุง ราษฎร์-รัฐรวมใจ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์" ซึ่งมีประชาชนจากอำเภอต่างๆ จำนวนมากมาให้กำลังใจ


นายกฯยิ่งลักษณ์ ได้รับมอบสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตามแผนฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด มอบเมล็ดพันธุ์พืชแก่ตัวแทนเกษตรกร และมอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 36,498 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 182 ล้านบาทเศษ


นายกฯยิ่งลักษณ์ ได้ทักทายประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และได้ร่วมประกอบอาหารกลางวัน คือ ผัดกระเพราหมูสับ และตักแจกจ่ายให้ประชาชนมารอรับข้าวกล่องจากนายกจำนวนมากนายกฯยิ่งลักษณ์ กล่าวปราศรัยทักทายว่า ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ชาวนครสวรรค์ต้องประสบอุทกภัย รัฐบาลทราบดีว่าประชาชนเดือดร้อนขนาดไหน การที่ได้เดินทางกลับมานครสวรรค์วันนี้รู้สึกดีใจ ที่น้ำที่เคยท่วมลดลง เห็นสีหน้าชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสอีกครั้ง สิ่งที่ผ่านมา 2 เดือนทำให้คนนครสวรรค์มีความเข้มแข็ง ที่ต้องต่อสู้กับมหาอุทกภัยครั้งนี้ น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นคือความรัก ความสามัคคีของประชาชน ที่ร่วมกันต่อสู้ มีธารน้ำใจจากทุกภาคส่วนหลั่งไหลมาช่วยเหลือ


ยังมีอีกหลายจังหวัดที่น้ำยังท่วมอยู่ ซึ่งจะต้องร่วมกันต่อสู้อย่างชาวนครสวรรค์ ซึ่งเป็นต้นแบบของความอดทน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฟื้นฟูจิตใจ ด้วยการทำความสะอาด และให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด นอกจากจะฟื้นฟูจิตใจคนไทยแล้วแล้ว ยังเป็นการฟื้นความเชื่อมั่นของคนไทยและความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติ ที่กำลังจับตาดูการต่อสู้ปัญหาของคนไทยอยู่ ดังนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ชาวต่างชาติได้รับรู้


"การฟื้นฟูดูแล การเยียวยาให้ความช่วยเหลือ ถนนหนทางจะต้องทำให้เรียบร้อยภายใน 45 วัน ทุกอย่างต้องกลับสู่ภาวะปกติภายใน 45 วันจากนี้ เพราะประชาชนทนทุกข์มานานมานาน ขอยืนยันว่าดิฉันไม่เคยท้อถอย เพราะรู้ว่าทุกครั้งที่ท้อถอย ก็มีกำลังใจจากประชาชน ขอให้ชาวนครสวรรค์เป็นตัวอย่างของจังหวัดอื่นๆ ให้รู้ถึงความเข้มแข็ง ว่าเราจะฟื้นฟูและเดินหน้าทำให้ทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิม ด้วยความสามัคคี และทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไป


วันนี้เราผ่านโรคร้ายมาแล้ว ถือเป็นวันดีที่จะทำให้จังหวัดนครสวรรค์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว" นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและมีน้ำตาคลอเบ้า โดยน้ำเสียงของนายกรัฐมนตรีจะหายเป็นห้วงๆ ทำให้ผู้ร่วมงาน ส.ส.และรัฐมนตรีที่ยืนด้านหลังนายกฯ ถึงกับนิ่งเงียบ ก่อนที่จะมีเสียงตะโกน ขอให้นายกสู้ๆ ต่อไป และจบลงด้วยเสียงโห่ร้องให้กำลังใจนายกฯอย่างกึกก้องจากประชาชนชาวนครสวรรค์...


จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกองทัพที่เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้

นอกจากนายกฯยิ่งลักษณ์ จะเดินทักทายกับประชาชนแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมกิจกรรมทาสีบ้านของ น.ส.ณัฐนันท์ ศิริวรรณ และ นางทัศนีย์ ศิริวรรณ ชาวชุมชนวัดพรมจริยาวาส ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วย ก่อนจะนั่งรถตรวจความเสียหายและการฟื้นฟูหลังน้ำลดภายในตัวเมืองนครสวรรค์ จากนั้นจึงเดินทางกลับ


Comment...

เมื่อผมได้เห็นน้ำตาจากผู้นำหญิงใจเพชร ผู้ที่ไม่เคยโทษ ไม่เคยให้ร้ายใคร เธอเพียงมุ่งไปข้างหน้าเพราะเห็นแก่ความสำคัญของประชาชนมาก่อนสิ่งอื่นใด เป็นน้ำตาที่หลั่งด้วยความเสียใจต่อการสูญเสียและบอบช้ำของประชาชน เห็นแล้วตื้นตันใจครับ...นายกหญิงแกร่ง"ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

และผมอยากจะบอกว่า...

"ผมและครอบครัวตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเธอเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย..."
ภาพกษัตริย์และราชินีนอร์เวย์ทรงซับน้ำตา ขณะเสด็จไปร่วมพิธีไว้อาลัยให้กับเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชน 93 ศพ

อัลบั้มภาพน้ำตาผู้นำ...คลิกที่นี่

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า

"ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ล้วนแต่ต้องหลั่งน้ำตาและสะเทือนใจกับความทุกข์ยากของประชาชน มีแต่เผด็จการและทรราชย์เท่านั้นที่เพิกเฉยกับการบาดเจ็บและล้มตายของราษฎร"

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

04 ความลับไม่มีในโลก...ในที่สุด ข้อสงสัย"ปล่อยน้ำเพื่อฆ่ายิ่งลักษณ์" ก็เป็นความจริง

@ 4 ข้อเสนอนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา"
@ 68> นายกฯปูเฉียบขาด งัดม.31พ.ร.บ.ป้องกันฯยึดอำนาจ กทม.
@ Pictures...Bangkok Underwater 26 October 2011
@ 77 ดูคลิปวีดีโอชัดๆ "นายกฯยิ่งลักษณ์" ยิ้มทั้งน้ำตา ไม่ท้อ(ค่ะ) ไม่ร้องไห้ ... ต้องเข้มแข็ง
@ 69> ระหว่าง นายกฯอภิสิทธิ์ กับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ใครควรถูกตำหนิมากกว่ากัน
@ หลังน้ำลด แนะนายกฯปูจัดให้หนัก "เคลียร์บิล" ยกเครื่อง
@ Login"เรารักความดี" โต้กลับ ปชป. "ใครกันแน่ที่บริหารน้ำผิดพลาด"
@ 029 ชมภาพชุด! นายกฯปูลงเรือเยี่ยมประชาชนเขตดอนเมืองที่ถูกน้ำท่วมขัง...และภาพสวยๆจากสื่อมะกันในที่สุด ข้อสงสัย"ปล่อยน้ำเพื่อฆ่ายิ่งลักษณ์" ก็เป็นความจริง
By: ปลายอ้อกอแขม

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด มันจะมิดได้อย่างไร ที่สุภาษิตไทยว่าไว้ ก็เป็นความจริง ว่าน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้ มันต้องมีสาเหตุ ถึงแม้ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งก็จริง แต่ในที่สุด ก็รู้จนได้ว่ามันเป็นภัยจากน้ำมือมนุษย์ร่วมกระทำด้วย...สาระเลว

ที่พูดๆกันว่า ท่วมครั้งนี้เป็นน้ำท่วมการเมือง ที่พูดกันว่าปล่อยน้ำเพื่อฆ่ายิ่งลักษณ์ ที่พูดว่าปล่อยน้ำเพื่อทำลายรัฐบาล ของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช เมื่อวันก่อน ทั้งหมดล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น...ชัดครับ!

กรุณาอ่านข่าวที่ผมแปะลิ้งค์ไว้สักนิดครับ แล้วท่านจะซาบซึ้ง มาถึงบางอ้อ แล้วเลยต่อมาบางพลัดที่น้ำกำลังท่วมอยู่...จากมติชน

"เจ๊ะอามิง" หอบข้อมูลแฉรัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารน้ำผิดพลาด กักน้ำจนเขื่อนวิกฤต

นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง รมช.มหาดไทยเงาพรรคประชาธิปัตย์ นำสถิติระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลมาแสดงต่อสื่อมวลชน เพื่อให้เห็นว่าระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลยุคที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ บริหารงานสูงถึง 9 พันล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่ 3 สิงหาคม แต่ปล่อยให้น้ำสูงถึง 1.3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรจึงค่อยปล่อยน้ำออกมา แตกต่างจากรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่จะพร่องน้ำจากเขื่อนเมื่อระดับน้ำสูงไม่เกิน 1 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทำไมรัฐบาลชุดนี้กับปล่อยให้ระดับน้ำสูง 1.3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรค่อยปล่อยน้ำ ถือว่าเกินระดับที่เขื่อนจะรับไหว เท่ากับตั้งใจให้เกิดน้ำท่วมใช่หรือไม่

สิ่งที่พูดไม่ใช่การโยนความผิดไปมา เพราะข้อมูลนำมาจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ที่http//tiwrm.haii.or.th แต่ก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะปิดข้อมูลน้ำที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวหรือยัง

คำพูดนี้ ถ้าคนที่ยังมีสติบริบูรณ์แล้ว คงจะไม่พูด เพราะมันเป็นการฆ่าตัวเอง แต่เพราะเทพยดา พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง ที่ปกปักรักษาประเทศไทย ได้ดลใจให้คนชั่วเปิดเผยตัวเองออกมา เพื่อให้คนได้รู้ได้เห็นว่า อ้ายพวกนี้คือคนชั่วที่แฝงตัวเป็นนักการเมือง แต่กลับทำร้ายประชาชน ทำร้ายพี่น้องไทยกันเองอย่างสาหัส เพื่อหวังผลทางการเมืองเท่านั้น..เทวดาก็ทนไม่ได้

เทพยดาดลใจให้นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง พูดเพื่อเปิดเผยความเลวชั่วของพรรคการเมืองของตนเอง ที่ทำร้ายประชาชน จนหมดเปลือก...ดังนี้

1. วันที่ 3 สิงหา น้ำในเขื่อนภูมิพลสูง 9 พันล้านลูกบาศก์เมตร
2. ปล่อยให้น้ำสูงถึง 1.3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร
3. ถ้าเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จะรีบพร่องน้ำจากเขื่อนเมื่อระดับสูงไม่เกิน 1 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร

นั่น ก็หมายความว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งใจให้เกิดน้ำท่วมใช่หรือไม่...สรุปว่าเล๊วเลว!

ถ้าใคร ไม่มีความจำสั้นเหมือนปลาทอง ที่จำได้แค่ 4 วินาที แล้วก็ลืมหมด คงจำได้ว่านายกฯยิ่งลักษณ์ ผ่านการเป็นนายกฯตามกระบวนการรัฐธรรมนูญปี 50...อย่างไร?

3ก.ค.54 เลือกตั้งเสร็จ กว่า กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใช้เวลา 30 วัน ก็ตรงกับวันที่ 3 สิงหา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังไม่ได้บริหารประเทศ...ใช่หรือไม่?

แล้วช่วงนั้น นายอภิสิทธิ์ ยังเป็นนายกฯรักษาการอยู่...ใช่หรือไม่?

วันที่ 8 สิงหาคม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี...ใช่หรือไม่?

แล้วช่วงนั้น นายอภิสิทธิ์ ก็ยังเป็นนายกฯรักษาการอยู่...ใช่หรือไม่?

วันที่ 8-22 สิงหาคม มีการจัดทำกรอบนโยบายบริหารประเทศของพรรคการเมือง เพื่อแถลงต่อรัฐสภา...ใช่หรือไม่?

แล้วช่วงนั้น นายอภิสิทธิ์ ก็ยังเป็นนายกฯรักษาการอยู่...ใช่หรือไม่?

วันที่ 23-25 สิงหาคม เป็นวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในสภาอยู่...ใช่หรือไม่?

แล้วช่วงนั้น นายอภิสิทธิ์ ก็ยังเป็นนายกฯรักษาการอยู่...ใช่หรือไม่?

วันที่ 26 สิงหาคม นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมข้าราชการระดับสูง เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาลต่อกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ...ใช่หรือไม่?

แล้ววันนั้น นายอภิสิทธิ์ ยังเป็นนายกฯรักษาการอยู่...หรือไม่?

จากวันที่ 3 กรกฎาคม-ถึงวันที่ 26 สิงหาคม ถือว่านายอภิสิทธิ์ แห่งพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นนายกฯรักษาการอยู่ มีอำนาจสั่งการในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อยู่แล้ว แต่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี บริหารงานเต็มตัวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554...ใช่มั๊ยครับ?

แล้วสิ่งที่นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง สส.ภาคใต้ รัฐมนตรีเงา ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำหลักฐานข้อมูลน้ำมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน กล่าวหาว่ายิ่งลักษณ์ ตั้งใจให้เกิดน้ำท่วม...มันบ้าหรือเปล่า?

หากวันที่ 3 สิงหามีมวลน้ำในเขื่อนภูมิพล 9 พันล้านฯจริง แล้วเหตุไฉนนายอภิสิทธิ์ ซึ่งเป็นนายกฯรักษาการณ์อยู่ ทำไมไม่สั่งการให้"พร่อง"น้ำออกมา...ทำไมครับ?

จากวันที่ 3-26 สิงหาคม ก่อนที่ยิ่งลักษณ์จะเข้ามาบริหารงาน มวลน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่...อ้ายมาร์คมันทำอะไรอยู่?

เพื่อนๆครับ หากดูตามข้อมูลนี้ น้ำในเขื่อนสูงขึ้นมากตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ แต่มิได้มีการดำเนินการใดทั้งสิ้น ปล่อยให้น้ำล้นเขื่อนถึงระดับ 1.3 หมื่นล้านลูกบาศก์ จนมาถึงวันที่ยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารงานเต็มตัว เมื่อ 27 สิงหา ยิ่งลักษณ์จึงเริ่มดำเนินการ...แล้วมาด่ายิ่งลักษณ์ว่าต้องการให้น้ำท่วม!

ดีนะ ที่เทวดาดลใจให้คนชั่วมันอ้าปากพูดความจริง เข้าใจว่ามันคงอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่อย่างนี้ แต่เทวดาดลใจให้มันพูดออกมาอีกอย่างนี้ เพื่อประจานความเลวชั่วของพวกมัน...ด้วยปากของพวกมัน

ความจริงเปิดเผยแล้วครับ ความจริงที่ว่า "ใครวางยา"หวังทำลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ให้จมน้ำตาย น้ำท่วมการเมือง เพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องร่วมชาติแต่อย่างใด เพื่อที่พวกมันจะได้กลับมาเสวยอำนาจอีกครั้ง...เห็นแล้วใช่มั๊ย!!!

ตอนนี้"พวกเขา"กลัวยิ่งลักษณ์มากกว่าทักษิณ
(กระทู้ที่โพสต์แล้วโดนลบ 2 ครั้งในราชดำเนิน พันติ๊บ)
By: บุคคลไปทั่ว 03 November 2011

ตามหัวข้อกระทู้ที่จั่วไว้นั้นเป็นเรื่องจริงครับ เพราะผมมีพรรคพวกเป็นเพื่อนสนิทกับคนในพรรคเก่าแก่หลายคน

สมัยทักษิณตั้งพรรคใหม่แล้วชนะเลือกตั้ง "พวกเขา" เกิดอาการงงและตกใจเล็กน้อย ก่อนที่จะสรุปว่า

"คนไทยเห่อของใหม่"

พร้อมทั้งปรามาสว่า "ไอ้หน้าจืด" (ตอนนั้นฉายาหน้าเหลี่ยมยังไม่เกิด) ที่เป็นพ่อค้า ไม่มีประสบการณ์การเมืองจะไปได้สักกี่น้ำ แถมนโยบายก็เพ้อเจ้อ เพ้อฝัน พร้อมกับเอานโยบายมาแปะที่บันไดเดินเหยียบ หัวร่อต่อกระซิกกันคิกคัก

แต่พอทักษิณบริหารประเทศ เป็นรัฐบาลชุดแรกจากการเลือกตั้งที่อยู่ครบเทอม ก็เริ่มจะหัวเราะไม่ออก

พอเลือกตั้งครั้งที่สองทักษิณกลับมาอย่างถล่มทลาย การล้มรัฐบาลจึงเริ่มอย่างเป็นขบวนการอย่างเปิดเผย

แต่อย่าลืมว่า รัฐบาลทักษิณไม่ได้ล้มเพราะขบวนการเหล่านี้ แต่ล้มเพราะการยึดอำนาจเอาดื้อๆ ตอนเขาไม่อยู่ แต่การทำแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ในปัจจุบันแล้ว

รัฐบาลสมัคร สมชายก็ไม่ได้ล้มลงเพราะขบวนการม็อบอะไรทั้งสิ้น แต่ล้มเพราะอะไรคงทราบกันดี ซึ่งวิธีเหล่านี้ไม่อาจหน้าด้านเอามาใช้ซ้ำสองได้อีกต่อไปแล้ว

เพราะไม่เพียงแต่ประชาชนจะรู้ทันเท่านั้น ต่างชาติก็จ้องมองอยู่อย่างตาไม่กระพริบ

สำหรับนายกฯ ยิ่งลักษณ์ "พวกเขา" แม้มิได้ประมาทเนื่องจากบทเรียนจากพี่ชาย แต่ก็ยังประเมินเธอต่ำไปอีกจนได้

"พวกเขา" ปรามาส ดูเบา ในความเป็นผู้หญิงของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ คิดว่าอย่างไรผู้หญิงก็คงเป็นผู้หญิงวันยังค่ำ

พอเจอปัญหา เจอแรงกดดัน เจอการใส่ร้ายป้ายสี วิชามารเข้าก็คงจะถอดใจ ร้องไห้ขี้มูกโป่ง ถอนสมอไปเอง

แต่พวกเขาประเมินผิด เป็นอย่างไรท่านที่ติดตามข่าวสารข้อมูลการเมืองคงจะทราบดีอยู่แล้วโดยมิต้องอธิบายให้มากความ

ถึงวันนี้ "พวกเขา" จึงออกอาการพล่าน และออกหมัดสะเปะ สะปะ ตั้งแต่หัวแถวยันท้ายขบวน

กระทู้ในราชดำเนินพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ทุกวันนี้ "พวกเขา" กลัวยิ่งลักษณ์ มากกว่า ทักษิณ เพราะเธอได้ซึมซับ หลอมหลวมเอาประสบการณ์ ข้อผิดพลาดมาหลอมรวมตกผลึกอยู่ในตัวเธอ

และสิ่งสำคัญที่ทักษิณไม่มี แต่ยิ่งลักษณ์มี นั่นก็คือ

ความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น และธาตุทรหดของ "เพศแม่" ที่ธรรมชาติประทานให้แก่ผู้หญิงทุกคน

ไม่งั้นโบราณคงไม่บอกหรอก "ดาบก็แกว่ง เปลก็ไกว"!!!!


วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

03 สองเขื่อนยักษ์ ปริศนาลับ! กำจัดปู! บทพิสูจน์น้ำ"หมื่นล้านคิว" มาจากไหน? ใครวางงาน?

@ 4 ข้อเสนอนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา"
@ 68> นายกฯปูเฉียบขาด งัดม.31พ.ร.บ.ป้องกันฯยึดอำนาจ กทม.
@ Pictures...Bangkok Underwater 26 October 2011
@ 77 ดูคลิปวีดีโอชัดๆ "นายกฯยิ่งลักษณ์" ยิ้มทั้งน้ำตา ไม่ท้อ(ค่ะ) ไม่ร้องไห้ ... ต้องเข้มแข็ง
@ 69> ระหว่าง นายกฯอภิสิทธิ์ กับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ใครควรถูกตำหนิมากกว่ากัน
@ หลังน้ำลด แนะนายกฯปูจัดให้หนัก "เคลียร์บิล" ยกเครื่อง

ดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่นี่...

ดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่นี่...

ดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่นี่...

สองเขื่อนยักษ์ ปริศนาลับ! กำจัดปู! บทพิสูจน์น้ำ"หมื่นล้านคิว" มาจากไหน? ใครวางงาน?
อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่...http://www.bangkok-today.com/node/10905

จนถึงวันนี้กองทัพน้ำจำนวนมหาศาล ที่ไหลบ่ามาล้อมกรุงเทพฯ ได้เริ่มทะลุทะลวงล่วงล้ำเข้ามาตามคลองในกรุงเทพฯและล้นเอ่อทะลักขึ้นตามท่อระบายน้ำแล้วในหลายเขตพื้นที่

ไม่นับกับปริมาณมวลน้ำมหึมาที่ยังคงไหลบ่าลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา จนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งได้รับผลกระทบอ่วมหนักไปตามๆกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่แต่ละเขต ว่าเป็นที่ลุ่ม ที่ต่ำ หรือที่สูง และสำคัญที่สุดพนังกั้นน้ำยังดีอยู่หรือไม่ มีใครไปรื้อแนวป้องกันออกหรือไม่ รวมไปถึงการทำหน้าที่ในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ของ 16 สถานีสูบน้ำใหญ่ของ กทม. ว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด?

* * * * *

แม้แต่กองทัพยังออกมาปากว่า มีหน่วยงานราชการบางแห่งที่ยังคงเล่นเกมเกียร์ว่าง ทั้งๆที่นับวันจะวิกฤตมากขึ้นทุกทีเช่นนี้

บอกได้เพียงว่า ในฐานะนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อาจจะต้องมีรายการลงดาบเล่นงานกันอย่างจริงๆจังๆโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกพวกไม่เลือกสีได้แล้ว

ถ้าไม่เชือดไก่ให้ลิงที่วิ่งกันยั้วเยี้ยในเวลานี้ดูเสียบ้าง ก็ต้องระวังว่ารัฐบาลเองนั่นแหละที่จะสั่นคลอน

* * * * *

น้ำจำนวนมหึมากว่า 1.1 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรนั้น มันมาจากไหนกันแน่???

ทำไมทั้งๆที่กระจายท่วมท้นไปกว่า 30 จังหวัดแล้ว ยังคงมีมวลน้ำอยู่มากมาย ดูราวกับไม่หมดไม่สิ้นเสียที

มากมายชนิดที่คนกรุงเทพฯยังไม่มั่นใจเลยแม้แต่น้อยว่า หากปล่อยให้เข้ามาท่วมกรุงเทพฯ เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดและในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพฯแล้ว จะสามารถลดทอนน้ำในที่ต่างๆได้แค่ไหน???

* * * * *

เพราะน้ำจำนวนมหาศาลเป็นหมื่นๆล้านลูกบาศก์เมตรในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการบริหารน้ำในเขื่อนสำคัญคือเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ นั่นเอง

ปกติเขื่อนภูมิพล จะต้องมีระดับความจุเก็บกักน้ำต่ำสุดคือ 3,800 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ความจุเก็บกักน้ำต่ำสุดคือ 2,850 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งก็จะมีปริมาณน้ำที่แม้จะน้อยแต่ก็พอประคองสถานการณ์ภัยแล้งได้บ้าง

แต่ในปีนี้การดูแลน้ำในเขื่อนทั้ง 2 เกิดความวิตกในเรื่องภัยแล้งมากจนเกินเหตุ ทำให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ทั้งๆที่ระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีอยู่ที่ความจุ กว่า 6,000 ล้าน ลบ.ม. แล้ว แต่กลับไม่มีการพร่องน้ำเอาไว้เลยแม้แต่น้อย (ดูกราฟที่ 1 และ 2 ประกอบ)

ทำให้ในช่วงเดือน พฤษภาคม มิถุนายน จนถึงกรกฎาคม น้ำในเขื่อนถูกเก็บกักเอาไว้สูงขึ้นเรื่อย

ประกอบกับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม มีการเลือกตั้ง ทำให้เกิดช่วงสุญญากาศทางการเมือง รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่จนถึงต้นเดือนสิงหาคม ทำให้การดูแลระดับน้ำในเขื่อนอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทาน

เนื่องจากกว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จะสามารถทำหน้าที่ได้ ก็เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 21.30 น. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ จากนั้นในวันที่ 10 ส.ค. นางสาวยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี จึงได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 รพ.ศิริราช (Thanawut: กว่าจะเริ่มทำงานได้ก็ปลายเดือนสิงหาคมหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา)

ซึ่งในวันที่ 13 สิงหาคม ตามกราฟจะเห็นว่า เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีความจุน้ำพุ่งขึ้นไปถึง 8,400 ล้าน ลบ.ม.แล้ว ทำให้เมื่อเจอกับพายุเข้า 3-4 ลูกติดๆกัน น้ำในเขื่อนใหญ่ทั้ง 2 จึงขยับขึ้นมาเต็มเขื่อนอย่างรวดเร็ว

เมื่อน้ำในเขื่อนสิริกิติ์แตะระดับ 9,500 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนภูมิพลแตะ 13,500 ล้าน ลบ.ม. ในต้นเดือนกันยายน จึงทำให้เขื่อนต้องเร่งระบายน้ำ และกลายเป็นมวลน้ำจำนวนมหึมาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเอง และกลายเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ในครั้งนี้

* * * * *

ความผิดพลาดครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนราคาแพงอย่างยิ่ง

หากในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม มีการสั่งการให้กรมชลประทานพร่องน้ำเอาไว้ที่ระดับประมาณ 3,500 – 4,000 ล้าน ลบ.ม. ก็จะทำให้เขื่อนสามารถที่จะรับน้ำได้อีกถึงกว่า 5,000 – 6,000 ล้าน ลบ.ม.ได้อย่างสบายๆ ซึ่งปริมาณน้ำท่วมทุ่ง ก็จะไม่มากมายมหาศาลเท่ากับขณะนี้แน่ เพราะรวม 2 เขื่อนจะรับน้ำได้เป็นหมื่นล้าน ลบ.ม.นั่นเอง

* * * * *

เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับระบบการจัดการระบายน้ำในคลองของ กทม. เพราะจากข้อมูลของ กทม.เอง โดยสำนักการระบายน้ำของ กทม. ณ วันที่ 31 ตุลาคม ที่เผยแพร่ในเว็บไซด์ dds.bangkok.go.th/canal/ ยกตัวอย่างเฉพาะแค่คลองเปรมประชากร ซึ่งทำให้เขตดอนเมืองวิกฤตนั้น พบข้อมูล(ตามภาพประกอบ)ว่าน้ำในคลองช่วง สน.ดอนเมือง เขตดอนเมืองอยู่ที่ 1.55 เมตร แต่ถัดมาแค่ช่วงวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร ระดับน้ำอยู่ที่ 1.01 เมตร ห่างกันกว่า 50 เซนติเมตร ยิ่งลงมาที่ช่วงสถานีน้ำอุโมงค์คลองเปรมฯ เขตบางซื่อ ระดับน้ำอยู่ที่ 0.04 เมตร

ซึ่งมองตามประสาประชาชนทั่วไป ที่เห็นกราฟนี้แล้วไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ยิ่งเมื่อคลิกดูหลายๆคลองใน กทม. ก็ไม่ต่างกัน คือหลายคลองยังแห้งผากอยู่ จึงไม่รู้ว่ามีใครอยากจะเป็นพระเอกหรือไม่ หรือมีใครเล่นอะไรอยู่

เรื่องนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เมื่อเห็นกราฟแล้ว จะต้องเร่งตรวจสอบและหาคำตอบมาให้กับประชาชนด้วย ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น???

* * * * *

ดังนั้นเวลานี้จึงไม่ใช่เวลาที่อยากเป็นพระเอก ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสนอหน้า หรือไม่ใช่เวลาที่อยากจะเป็นรัฐมนตรี เป็นเสนาบดี

เวลานี้คือเวลาวิกฤตที่ต้องช่วยประเทศชาติและประชาชน

หากใครยังขืนงี่ๆเง่าๆไม่เลิก ระวัง...เราเตือนคุณแล้วนะ!!